Mục tiêu

 

I/ MỤC TIÊU NĂM 2019

 

1. Hoàn thành thiết kế thi công kho xưởng, chọn được đơn vị thi công, đơn vị cung cấp giải pháp marketing, sale đáp ứng được các yêu cầu của công ty.


2. Hoàn thành thiết kế thi công khách sạn, văn phòng và chọn được đơn vị thi công.

 

3. Thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện Hạ tầng dự án Khu dân cư Gia Phú.

 

 

II/ MỤC TIÊU 03 NĂM

 

1. Kinh doanh đạt hiệu suất 100% của diện tích kho xưởng Công ty TNHH Đồng Gia


2. Định hướng phát triển phòng kinh doanh và phòng Marketing phục vụ cho các dự án Cụm Kho Xưởng, Khách Sạn của Công ty TNHH Đồng Gia.


3. Kinh doanh xúc tiến để hoàn thành bán hết các sản phẩm thuộc dự án Khu Dân Cư Gia Phú.


4. Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và được duyệt chủ trương dự án Khu dân cư ở Tiền Giang.