Cụm kho xưởng Đồng Gia

BỘ PHẬN TƯ VẤN DỰ ÁN
THÔNG TIN TỪ CHỦ ĐẦU TƯ
  • Vị trí
    Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Tổng diện tích
    123,51 ha
  • Tỷ lệ đất lắp đầy
    23,22%

MẶT BẰNG

QUY HOẠCH

KIẾN TRÚC

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

VỊ TRÍ VÀ TIỆN ÍCH

BỘ PHẬN TƯ VẤN DỰ ÁN
THÔNG TIN TỪ CHỦ ĐẦU TƯ